Tag Archives: thư viện

Thư viện đá (PSD)


STONE PSD : http://www.ziddu.com/downloadlink/12198889/STONEPSD.psd

Đăng tải tại Dowload, Đồ Họa | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư viện Map


Gạch ốp sảnh

Đăng tải tại Đồ Họa | Thẻ , | 2 phản hồi

Thư viện Cây (tree) Photoshop


Đăng tải tại Dowload, Đồ Họa | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư viện Người (PEOPLE) PSD


Đăng tải tại Dowload, Đồ Họa | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư viện vật liệu trong 3dmax


Tổng hợp các trang thư viện vật liệu cho 3D max…

Đăng tải tại Đồ Họa | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?