Monthly Archives: Tháng Tám 2014

7 CÂU NÓI GIÚP BẠN HẠ GỤC NGAY MỘT CÔ NÀNG THỰC TẾ


“Cưới nhau về, mình ở riêng em nhé?” hay “Để bát đấy anh rửa cho”… là những câu nói dễ cưa đổ một cô nàng thực tế nhất, bạn tin không? Có một sự thật khá phũ phàng rằng tình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Forum | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phần mềm đồ họa của FireNET


•   Đồ họa của FireNET là một phần mềm cung cấp giao diện đồ họa cho người dùng từ Trung tâm báo cháy FireNET •    Có thể nối kết đến 64 tủ FireNet •    Lựa chọn văn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Forum | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?