[Photoshop]: Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D ấn tượng


A: ĐỊA HÌNH TUYẾT

Bước 1: Tạo hình dạng bản đồ cần làm, ở đây Nhãn đặt tên cho layer chứa hình dạng bản đồ là “Đen”

( Bước 1 đến bước 7 của phần 1 )

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 2: Tạo thêm 3 bản sao cho layer “Đen” đồng thời chọn các layer đã copy và layer “Đen” nhấn “Ctrl + G” để gom vào 1 thư mục. Chúng ta sẽ đặt tên thư mục là “Map”

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 3: Tô màu cho các layer mới copy theo thứ tự “Đỏ” “Xanh dương” “Xanh lá”. Ở đây Hưng đã đổi tên layer theo màu cho dễ nhớ.

( Bước 9 đến bước 10 của phần 1 )

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 4: Tạo hình dạng 3D cho bản đồ. Thao tác này làm y chang như phần 1

( Bước 10 đến bước 17 của phần 1 )

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 5: Nhấn chuột phải vào layer ” Xanh lá “ chọn Blending option và thiết lập các thông số như sau:

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Mã màu #7b939e

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Kết quả:

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 6: Nhấn chuột phải vào layer ” Xanh dương “ và thiết lập Layer Style với các thông số

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Mã màu #6d838c

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Kết quả:

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 7: Chúng ta tiếp tục nhấn chuột phải vào layer ” Đỏ “ và thiết lập Layer Style với các thông số

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Mã màu #a2bcc7

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Kết quả:

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 8: Các bạn mở bức ảnh này và tạo Pattern từ bức này ( Edit > Difine pattern )

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 9: Nhấn chuột phải vào layer ” Đen “ và thiết lập Layer Style với các thông số

Màu từ trắng đến trong suốt

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Chọn Pattern mà chúng ta vừa tạo lúc nãy

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Kết quả:

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 10: Nhân đôi thư mục “Map” chúng ta sẽ có thư mục “Map copy”. Các bạn xóa thông số layer style trong thư mục “Map copy” bằng cách nhấn chuột phải vào các layer và chọn ” Clear Layer style”

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 11: Nhấn chuột phải vào thư mục “Map copy” và chọn “Merge Group” để chuyển nó thành 1 layer, đồng thời kéo nó xuống dưới layer “Đen” của thư mục “Map”

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 12: Nhấn chuột phải vào layer ”Map copy” và thiết lập Layer style như sau

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Chúng ta sẽ chọn Pattern vân gỗ
( Pattern này đã được tạo ở phần 1 các bạn có thể xem lại bước 29 của phần trước, hoặc ở cuối bài tut sẽ có link down cho các bạn )

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Kết quả:

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Thêm 1 chút nguyên liệu trang trí cho sinh động ( Nguyên liệu này đã được chia sẻ ở phần 1 )

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Vậy là chúng ta đã biết cách tạo thêm 1 dạng địa hình mới khá dễ thương cho những ngày mùa đông. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với dạng địa hình thứ 2

______________________________
B: ĐỊA HÌNH SA MẠC

Bước 13: Để tiết kiệm thời gian chúng ta không cần phải tạo lại từ đầu. Thay vào đó các bạn chỉ cần thay đổi Layer style của các layer trong thư mục “Map”. Để các bạn dễ nhìn thấy sự thay đổi Hưng sẽ xóa layer style của các layer “Đen” “Đỏ” “Xanh dương” và “Xanh lá” .Hưng tạm thời ẩn layer “Map copy” chúng ta vẫn sẽ dùng layer này cho dạng địa hình mới.

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 14: Nhấn chuột phải vào layer “Xanh lá” và thiết lập Layer style như sau

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Mã màu #4d4531

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Kết quả:
( Xin lỗi các bạn do chụp quá nhiều ảnh nên có chút sơ xót, cái layer “Đen” Hưng vẫn bật con mắt nhưng các bạn không thấy layer đó là do Hưng đã thiết lập Opacity cho nó là 0% . Cái này không ảnh hưởng gì hết Hưng giải thích để các khỏi thắc mắc tại sao con mắt vẫn bật mà kết quả lại không bị che bởi layer “Đen”  🙂 )

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 15: Các bạn nhấn chuột phải vào layer “Xanh dương” và thiết lập Layer style
Mã màu #685627

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Kết quả:

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 16: Tiếp tục thiết lập cho layer “Đỏ”

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Kết quả:

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 17: Tạo Pattern từ bức hình này ( Edit > Difine pattern )

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Bước 18: Nhấn chuột phải vào Layer “Đen” chọn blending option và thiết lập thông số

Màu từ trắng > trong suốt

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

Hướng dẫn thiết kế một bản đồ 3D cực kì ấn tượng – Phần 2

[IMG]

Chọn Pattern mà chúng ta vừa tạo

[IMG]

Kết quả: Ở đây Hưng đã bật con mắt của layer “Map copy”.
[IMG]

Tiếp tục trang trí để hoàn thiện tác phẩm

[IMG]

______________________________
C: ĐỊA HÌNH ĐỒNG CỎ

Bước 19: Chúng ta tiếp tục xóa layer style trong thư mục “Map” để thiết lập lại các thông số cho dạng địa hình mới giống như bước 13. Ở đây chỉ có một chút khác biệt đó là Hưng đã thay đổi nền Background sang ban đêm

[IMG]

Bước 20: Bắt đầu từ layer “Xanh lá” với các thông số

[IMG]

[IMG]

[IMG]

Mã màu #2d3a27

[IMG]

Kết quả:

[IMG]

Bước 21: Tiếp theo đến layer “Xanh dương”

[IMG]

[IMG]

Mã màu #6a531a

[IMG]

Kết quả :

[IMG]

Bước 22: Thiết lập cho layer “Đỏ” gồm

[IMG]

[IMG]

Mã màu #1f3d01

[IMG]

Kết quả:

[IMG]

Bước 23: Tạo Pattern từ bức này ( Edit > Difine pattern )

[IMG]

Bước 24: Cuối cùng là đặt thông số Blending option cho layer ” Đen “

Màu từ trắng > trong suốt

[IMG]

[IMG]

[IMG]

Màu: Đen > Trong suốt

[IMG]

Chọn Pattern vừa tạo

[IMG]

Mã màu: #557600

[IMG]

Kết quả: Ở đây chúng ta sẽ thay đổi Opacity cho layer ” Map copy “ lên 85%

[IMG]

Cuối cùng là bước trang trí

[IMG]

______________________________
D: ĐỊA HÌNH HOANG MẠC

Bước 25: Chúng ta tiếp tục với dạng địa hình cuối cùng. Vẫn như những thao tác trước các bạn hãy xóa Layer style trong thư mục ”Map”

[IMG]

Bước 26: Các bạn tiếp tục nhấn chuột phải vào layer ” Xanh lá ” chọn Blending option với các thiết lập

[IMG]

[IMG]

[IMG]

Mã màu #4d4531

[IMG]

Kết quả mà chúng ta vừa tạo ra

[IMG]

Bước 27: Blending option cho layer ” Xanh dương “

Mã màu #685627

[IMG]

Với địa hình này thì chỉ cần thiết lập Color Overlay là đủ, và đây là kết quả

[IMG]

Bước 28: Tiếp tục thiết lập Color overlay cho layer “Đỏ”

Mã màu #776945

[IMG]

Kết quả cho layer “Đỏ”

[IMG]

Bước 29: Tạo Pattern từ tấm ảnh này

[IMG]

Bước 30: Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập Blending option cho layer “Đen”

Màu từ trắng > trong suốt

[IMG]

[IMG]

[IMG]

Chọn Pattern chúng ta vừa tạo

[IMG]

Mở con mắt của layer “Map copy” và chỉnh Opacity 65%

[IMG]

Và đây là kết quả cuối cùng của chúng ta, một mảnh đất trơ trọi

[IMG]

Nếu thích chúng ta sẽ trang trí cho nó sinh động 1 tí

[IMG]

[IMG]

Vậy là cuối cùng chúng ta cũng hoàn thành 2 phần của bài tut thiết kế bản đồ 3D. Qua những bài tut này các bạn có thể thấy rằng chỉ cần kết hợp tốt các layer style là chúng ta sẽ tạo ra được nhiều hiệu ứng đẹp. Thay đổi các layer style phù hợp là các bạn có thể sáng tạo thêm nhiều dạng địa hình khác nhau. Hy vọng rằng qua bài hướng dẫn này các bạn sẽ có thêm cho mình nhiều kinh nghiệm và yêu thích Photoshop hơn.

Một phần nữa không thể thiếu đó chính là nguyên liệu cho các bạn gồm 1 bộ 5 Pattern đã sử dụng trong bài tut. Còn nguyên liệu trang trí thì các bạn hãy down tại bài hướng dẫn đầu tiên hoặc có thể tự tìm thêm cho mình những nguyên liệu mới từ 1 số trang web icon bên dưới nhưng có lẽ là không được bao nhiêu vì Hưng đã gom gần hết vào bộ nguyên liệu trước rồi :D

Advertisements

About Nhãn Hoàng

Thay đổi nếu bạn muốn tồn tại.
Bài này đã được đăng trong Forum, Đồ Họa và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s