Monthly Archives: Tháng Năm 2013

Những sự trùng hợp kì lạ trên thế giới!


Nhà văn Mỹ danh tiếng Mark Twain chào đời năm 1835 đúng vào ngày xuất hiện sao chổi Halley. Ông từ giã trần thế cũng đúng vào ngày sao chổi Halley xuất hiện lần tiếp theo vào năm 1910. Trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Forum | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?