Nghệ thuật giả 3D trong photoshop


final Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Hướng dẫn này sẽ chứng minh làm thế nào chúng ta có thể sử dụng Pen Tool để tạo ra các hình dạng (shape) vec­tor trừu tượng và sắp xếp vào một tác phẩm nghệ thuật giả 3D tuyệt đẹp. Trong suốt cả tuần, tôi luôn bận rộn với công việc văn phòng của mình, nhưng cuối cùng tôi cũng tìm ra được một chút thời gian rãnh để hoàn thành hướng dẫn này. Tôi hi vọng rằng bạn sẽ tìm ra sự hữu ích của nó.

Tạo một doc­u­ment có kích thước 612 × 850 pix­els với back­ground # FFFFFF. Tạo một layer mới và đặt tên nó là “Box Base”. Vẽ một hộp hình vuông màu đen như hình bên dưới.

 

1 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Vào Edit> Trans­form> Rotate 45 độ. Sau đó, Edit> Trans­form> Dis­tort. Điều chỉnh shape tương tự như của tôi.

2 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Thiết lập Opac­ity của “Base Box” tới 50%. Tạo một layer mới và đặt tên nó là “Box Top”. Lặp lại các bước tương tự như bạn đã làm với “Box Base” ngay trên đầu. Cũng cài đặt Opac­ity của “Top Box” lên 50%.

3 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Tạo một layer mới khác và đặt tên nó là “Hộp Left”. Sử dụng Pen tool với Shape Lay­ers Mode, nối 2 góc trái của “Box Top” và “Box Base” lại với nhau. Tô shape này màu đen khi bạn đã hoàn thành. Bạn sẽ có một cái hộp xinh xắn bên trái. Cài đặt Opac­ity của “Box Left” lên 50%, như vậy, bạn có thể nhìn rõ cái hộp của bạn hơn.

4 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Tạo một layer mới khác và gọi tên nó là “Box Right”. Lập lại các bước tương tự với “Box Right” như bạn đã thực hiện với “Box Left”

5 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Bây giờ cài đặt Opac­ity của “Box Right” lên 100%. Nhấp chuột phải vào layer và chọn Blend­ing Options. Chọn Gra­di­ent Over­lay và theo dõi các cài đặt hiển thị dưới đây.

6 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Lặp lại tương tự như đối với “Box Left”.

7 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Lặp lại tương tự như với “Box Base”.

8 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Sử dụng các kỹ thuật tương tự, tạo ra 2 mặt bên trong của hộp. Bạn có thể xóa “Box­Top” khi bạn đã hoàn thành tất cả các mặt của hộp.

9 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Sử dụng Pen tool trong Shape Layer Mode, vẽ các nắp đậy của hộp như tôi đã làm.

10 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Làm đầy các nắp đậy này với các gra­di­ent sử dụng các kỹ thuật tương tự như chúng ta đã áp dụng đê tạo ra các mặt của hộp.

11 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Chú ý một chút vào các bên mỏng của mỗi nắp đậy.

12 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Hộp này trông như thế nào khi tất cả các phần đã được vẽ xong.

13 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Trên “Back­ground” layer, tạo một gra­di­ent tròn, rộng sử dụng Gra­di­ent tool và màu sắc như phía dưới.

14 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Tạo một layer mới và đặt tên nó là “Box Shadow”. Sử dụng Brush tool với loại Soft Round và kích thước 25px, sơn 2 mặt dưới của hộp bằng một vài shadow nhẹ
15 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Và bạn đã hoàn thành xong chiếc hộp này! Bây giờ hãy vẽ một vài shape trừu tượng. Chọn Pen Tool trong Shape Lay­ers Mode, và vẽ một shape tương tự như tôi đã vẽ. Nhấp chuột phải lên shape layer này và chọn Blend­ing Options. Chọn Gra­di­ent Over­lay và cài đặt như sau.

16 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Ở đây không có các quy tắc cứng nhắc đối với việc tạo ra các shape này. Bạn muốn tạo các shape thế nào cũng được miễn là bạn trừ ra một bên để chúng ta có thể nhìn thấy nó. Hãy sử dụng các kỹ thuật tương tự như khi chúng ta tạo ra các mặt của shape trừu tượng mà bạn đã vẽ, sẽ dễ dàng hơn. Bạn nhận ra gra­di­ent này tự động làm đầy từ khi bạn cài đặt nó như vậy trong bước trước đó.

17 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Để điều chỉnh shape riêng biệt này, bạn có thể sử dụng Con­vert Point Tool. Khi bạn đã làm xong, nhóm tất cả các shape layer vào trong một folder. Gọi tên folder này là “Object1”.

18 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Vẽ một object khác, sử dụng các kỹ thuật tương tự dưới “Object1”. Nhóm các shape lay­ers này vào một folder mới và gọi tên nó là “Object2”.

19 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Tạo một layer mới giữa “Object1” và “Object2”. Sử dụng Brush Tool với loại Soft Round và kích thước 30px, sơn 2 object over­lay này bằng một vài shadow. Sử dụng Eraser tool để loại bỏ những phần không cần thiết.

20 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Đó là tất cả những gì bạn cần phải chú ý khi tạo ra các object. Sử dụng các phương pháp tương tự, tôi đã tạo ra rất nhiều object mới khác.

21 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Chúng ta hãy bổ sung một số object tròn.vì từ trước đầu đến giờ chúng ta chỉ tao ra các object góc cạnh. Tạo các shape hình tròn, sử dụng Ellipse tool và tô màu trắng cho shape này. Nhấp chuột phải vào shape vòng tròn này và chọn Blend­ing Options. Như trong các thiết lập sau đây

22 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Bạn thậm chí có thể sao chép tất cả các đối tượng này thành 2 bản và thay đổi chúng làm cho toàn bộ tác phẩm nghệ thuật có vẻ chật chội hơn.
23 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Tạo một layer mới ở trên tất cả các object và goi tên nó là “Inner Shadow”. Sử dụng Brush tool với màu đen, loại Soft Round và kích thước 65px, vẽ một shadow phía dưới cùng của các object chỗ chúng ta vẽ phần trên cùng của chiếc hộp.

24 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Tạo một lớp mới ở trên tất cả các đối tượng này và tên nó là “Inner Shadow”. Sử dụng công cụ Brush với màu đen, mềm Vòng loại và kích thước 65px, vẽ một cái bóng vào cuối thấp nhất của các đối tượng mà chạm vào phía trên của hộp.
25 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Tạo một layer mới bên trên các object và đặt tên là “Light Rays”. Chọn một vài hình chữ nhật thẳng đứng và tô màu trắng cho chúng.

26 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Vào Edit> Trans­form> Per­spec­tive. Thay đổi các thanh thành màu trắng như tôi đã làm dưới đây.

27 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Vào Fil­ter> Blur> Gauss­ian Blur. Cài đặt bán kính tới10px. Sử dụng Eraser tool để loại bỏ các vùng không mong muốn.

28 Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Cuối cùng, thêm logo của bạn vào một bên của chiếc hộp để hoàn thành việc thiết kế. Tôi hy vọng bạn đã học được một số chất liệu mới từ hướng dẫn này. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ!

final Thiết Kế Tác Phẩm Nghệ Thuật Giả 3D Tuyệt Đẹp bằng Photoshop  thiết kế web

Advertisements

About Nhãn Hoàng

Thay đổi nếu bạn muốn tồn tại.
Bài này đã được đăng trong Đồ Họa và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s